Perihal ECORIDE

ECORIDE merupakan sebuah SPV (Syarikat Tujuan Khas) yang ditubuhkan dengan usahasama di antara PSSB dan GTMA untuk memacu migrasi pengangkutan kebangsaan daripada ICE kepada EV sejajar dengan komitmen Kerajaan Malaysia untuk mengadaptasi Pelan Tindakan Pergerakan Rendah Karbon (LCMB) 2021-2030.

Syarikat Tujuan Khas
Pemaju Utama Program Hijau
Pengupaya untuk GTMP Malaysia 2017-2030 dan LCMB 2021-2030
Syarikat Tujuan Khas

Misi Kami

ECORIDE sebagai perintis di dalam transformasi ekosistem pengangkutan di Malaysia daripada ICE kepada EV menerusi pendekatan perniagaannya, sejajar dengan agenda kebangsaan di bawah Pelan Tindakan Pergerakan Rendah Karbon 2021-2030 (LCMB).

Visi Kami

ECORIDE akan menjadi penyedia perkhidmatan pengangkutan mobiliti hijau utama negara, memangkin pertumbuhan ekosistem pengangkutan hijau sebagai ekonomi baru di rantau ini.